Field trip to the University Library in Gent, march 13, 2006. Participants: Birte, Kåre and Toke from Statsbiblioteket, Tue and Niels from Det Kongelige Bibliotek.

This is a subpage to Fieldtrip20060312. The page is in danish, as the notes were written in that language.

Deltagere fra Gent Universitetsbibliotek: Patrick, Sylvia, udvikler og andre.

Gent Universitetsbibliotek

27.000 Studerende.

400 lokale biblioteker for få år siden, spredt ud over byen. Der foregår løbende arbejde med at slå dem sammen. Der er p.t. 300 lokale biblioteker, der for det meste financieres af professorers pengekasser.

Andet

Centralen står for opbevaring af det digitale materiale.

Digitale rettigheder fylder meget i bevidstheden. Biblioteket ønsker at lave en stor billeddatabase, hvor brugerne kan være sikre på at billederne er frigivet til brug. Det drejer sig både om fotografier og dokumenter. Der er en stor samling, 1 million enheder, af gamle spisekort, postkort, vejbeskrivelser og andet fra dagligdagen.

Der er meget lidt materiale i form af film og lydoptagelser. Det er ikke noget, der prioriteres. Det forventes understøttet på sigt. Langt sigt.

Der er meget lidt metadata for de eksisterende fotografier, så materialet vil være levende, dvs. let opdaterbart, efter ingest. Der blev snakket om en form for QA, hvor metadata skulle godkendes som godt nok til bevaring, men der blev samtidig snakket om at disse data altid ville være under opdatering. Det var vist ikke helt afklaret.

Universiteterne i området har anvendt IPTC-standarden for billedbeskrivelse i deres billedfiler. Patrick pointerede at de skulle indrette sig efter bidragydernes valg af standarder, ikke omvendt.

Under præsentationen blev CMS (eZ-publish, alfresco) fremlagt som en del af DOMS. Toke forstod stadig ikke rigtig sammenhængen efter forklaring herpå.

Deres system anvender MPEG DIDL som udvekslingsformat. Dette overføres med OAI-PMH og selve resourcerne tilgås gennem OpenURl. Der er p.t. udviklet et Java-program, der tager billeder fra harddisk og genererer simple metadata fra dem. Simple er i denne sammenhæng lokation, thumbnail, tech metadata of bibliografiske metadats (meget få). DIDL blev valgt pga. meget stor fleksibilitet.

Der forventes at folk vil lave simple søgning. DC overvejes som laveste fællesnævner. Oven på dette vil der ligge meget projektspecifikke metadata, der benyttes til præsentation og specialsøgninger.

Erfaring: Ingesttools er meget nemme at lave. Det hårde er at lave kernen og vælge standarderne.

Deres system var meget løst koblet og tillod at objekter blev flyttet rundt mellem systemer, med samme ID men med ændret indhold. ID + timestamp identificerede entydigt et objekt. Der blev benyttet en Federator som mellemlag og ellers standardværktøjer, som f.eks. Lucene Nutch & Solar.

Rettigheder håndteres på Federator-niveau, men benyttes ikke p.t.

Adore kan også koble op mod Fedora, med minimal tilpasning.

SFX sørger for OpenURI-delen hos biblioteket.

Kommende projekt: Scanning af breve med kompleks struktur, som f.eks. referencer til andre breve og annoteringer. Præsentation med eRez.

Adore har stort set intet community, men er mere afkoblet fra værktøjer, så spørgsmål om f.eks. Lucene stilles til Lucenefolkene.

Pilot: e-rez + Lucene + OAI. Alpha i maj, final i september.

Fieldtrip20060312 Gent Toke (last edited 2010-03-17 13:12:47 by localhost)