Vision

Long Term Access to Interrelated Rich Media Content

Formål

At opnå et fælles system til opbevaring og bearbejdning af digitale materialer og metadata for Statsbiblioteket, som

Det er ikke en del af formålet at

Background

Current practice has resulted in lots of small diverging systems without a common standard. This gives a larger workload in maintenance and development, poor possibility of preservation, and poor searching and indexing facilities especially amongst different collections.Also we need a common base for digital preservation.

The project idea is born in Digital Ressources and Web, but seems to be a general wish from the house.

Similar projects are under development around the world.

Målnedbrydning

Punkter mærket med * er udført

 1. Lave kravspecifikation til systemet
  1. Afdække krav til hvilke digitale materialer vi skal opbevare
   1. *Undersøge eksisterende samlinger på SB
    1. *Kortlægge hvilke eksisterende projekter der er
     1. *Verificér hos drift
     2. *Verficér hos web
    2. *Kortlægge placering og format af data i hver af disse
     1. *Undersøge mængden af data
      1. *Antal objekter
      2. *Størrelse i bytes
     2. *Undersøge placering og format af data
    3. *Undersøge om formatet er ”fast” eller kan ”ændres” og om der er ønsker til ændringer.
    4. *Undersøge hvordan data bliver brugt – ”hvordan forlader data huset”
     1. *Undersøge om data ændrer sig
    5. *Bliver der stadig genereret data?
   2. Undersøge kommende samlinger på SB
    1. *Kortlægge hvilke kendte projekter der kommer
    2. Brainstorme over potentielle kommende projekter
    3. Kortlægge ønsker og krav i hver af disse
     1. Kortlægge data – ”formattyper”
      1. Undersøge mængden af data
       1. Antal objekter
       2. Størrelse i bytes
     2. Undersøge hvordan data bliver brugt
     3. Undersøge om data ændrer sig
     4. Er det en løbende ingest eller en engangs-ingest?
   3. Udvælge ønskværdige standarder
    1. *Finde relevante standarder
     1. *Undersøge andre tilsvarende institutioners valg
     2. *Benyttede standarder i eksisterende projekter
     3. *OIO
    2. Prioritere og udvælge.
     1. Koordinere krav med migrering
     2. Dokumentere valg
  2. Afdække krav til hvilke metadata vi skal opbevare
   1. *Undersøge eksisterende samlinger på SB
    1. *Kortlægge hvilke eksisterende projekter der er
     1. *Verificér hos drift
     2. *Verificér hos web
    2. *Kortlægge placering og format af data i hver af disse
     1. *Undersøge mængden af data
      1. *Antal objekter
     2. *Kortlægge formater
    3. *Undersøge om formatet er ”fast” eller kan ”ændres” og om der er ønsker til ændringer.
    4. *Undersøge hvordan data bliver brugt – ”hvordan forlader data huset”
     1. *Undersøge om data ændrer sig
    5. *Bliver der stadig genereret data?
   2. Undersøge kommende samlinger på SB
    1. *Kortlægge hvilke kendte projekter der kommer
    2. Brainstorme over potentielle kommende projekter
    3. Kortlægge ønsker og krav i hver af disse
     1. Kortlægge data – ”formattyper”
      1. Undersøge mængden af data
       1. Antal objekter
     2. Undersøge hvordan data bliver brugt
     3. Undersøge om data ændrer sig
     4. Er det en løbende ingest eller en engangs-ingest?
   3. Udvælge ønskværdige standarder
    1. Finde relevante standarder
     1. Ekspertise fra bibliotekarer
     2. *Undersøge andre tilsvarende institutioners valg
      1. FRBR
      2. DC
      3. METS
      4. MPEG21-DIDL
      5. Etc.
     3. *Benyttede standarder i eksisterende projekter
     4. *OIO
    2. Prioritere og udvælge.
     1. Koordinere krav med migrering
     2. Dokumentere valg
  3. Afdække krav til hvad der skal til for at understøtte digital bevaring
   1. Krav til bitbevaring
    1. Afdække med it og proces-området hvad vi ønsker og kan få
     1. Afgøre hvorvidt det skal være muligt at slette materiale, der er lagt i bitbevaring, som følge af lovændring o.l.
    2. Afdække hvad vi ønsker bit-bevaret
   2. Krav til logisk/funktionel bevaring
    1. Kortlægge hvilke funktioner til logisk bevaring vi ønsker
    2. Kortlægge krav dette stiller til vores system
   3. Krav til bevaring af systemet selv
  4. Finde kandidater til komponenter der kan genbruges, og afdække krav til disse
   1. *Undersøge tilsvarende institutioners modeller
    1. DTV+Zebra
    2. KB-DOMS
    3. VLTS
    4. PU:RE

    5. Etc…
   2. Undersøge eksisterende arbejdsgange og systemer for potentielle muligheder for samkøring.
    1. Ingestmoduler
    2. Accessmoduler
    3. Administrationsmoduler
   3. Vurdere identificerede kommende systemer for arbejdsgange og systemer for potentielle muligheder for samkøring med eksisterende og kommende systemer
   4. Beskrive og dokumentere komponenter som kan genbruges
  5. Afdække krav til fælles indeks
   1. Undersøge ønsker og krav til et fælles indeks
   2. *Undersøge i hvilket omfang vi har en fælles kerne i eksisterende data
    1. *Holde kendte projekter op imod foreslåede metadatastandard fra 1.2.3.2.2
  6. Afdække krav til relationer mellem objekter
   1. *Afdække mulige relationer vi ønsker mellem objekter i vores system
    1. *Generelt relationssystem
    2. *Indenfor projekter
   2. *Afdække metadata for relationer i vores system
   3. Definere hvor og hvordan vi ønsker og har brug for at følge relationer mellem objekter
  7. Afdække krav til drift
   1. Afdække krav og ønsker fra it og proces for at drifte et it-system
   2. Afdække krav og ønsker for at dataindhold kan vedligeholdes af ikke it-kyndige
   3. *Afdække krav til performance
    1. *Responstider
    2. *Ingesthastigheder
    3. *Scalability
  8. Koordinere krav fra 1.1-1.7 til en kravspecifikation
   1. Prioritere kravene
   2. Dokumentere hvor kravene strider mod hinanden
   3. Formulere dokument
 2. Have identificeret og evalueret potentielle systemer der kan opfylde kravene
  1. Finde potentielle systemer
   1. *Undersøge lignende institutioners løsninger
    1. Ghent
    2. Den Hague
    3. KB
    4. ... andre?
  2. Evaluere i forhold til krav beskrevet i punkt 1
   1. Grovsortere uden egentlig test
   2. Udvælge få kandidater til test (højst 3)
   3. Vurdere kandidater i forhold til krav
 3. Vi skal have valgt et system og lavet et proof-of-concept både på migrering og nye systemer, gerne med genbrug af komponenter og en projektspecifik udvidelse.
  1. Præsentere resultatet af punkt 2 og få godkendt valg af system i huset
  2. Implementere to projekter, et der migrerer fra eksisterende data, og et pilotprojekt som defineres ”fra bunden”
  3. Evaluere proof-of-concept mod forventningerne
 4. Implementering, tilpasning og idriftsætning af systemet
 5. Vi skal have dokumenteret hvordan systemet kan udvides og vedligeholdes.
  1. Dokumentere hvordan det valgte system overvåges, og hvad man gør hvis ”noget går galt”
   1. It-driftsdokumentation
   2. Datavedligeholdelses-dokumentation
  2. Dokumentere hvordan nye projekter integreres med DOMS-systemet
   1. Arbejdsgang i forbindelse med definition af et projekt
    1. Aftale om dataformater, metadata
    2. Aftale om ingestmoduler
    3. Aftale om præsentationsmoduler
    4. Aftale om vedligeholdelse
    5. Aftale om aflevering af system til indholdsejere
   2. Hvordan implementeres nye moduler til det nye projekt
    1. Interface-dokumentation
    2. Standarder for moduler så de kan genbruges i andre projekter

Indsatsområder

 1. Afdækning af materialer, datatyper, it-krav 1.1+1.2+1.4+1.5+1.6+1.7
 2. Afdækning af digital bevaringsstrategi 1.3
 3. Evaluering af systemer, Implementation af proof-of-concept 1.8+2
 4. Implementering, tilpasning og idriftsætning af systemet 4
 5. Afsluttende dokumentation 5

Project summary (last edited 2010-03-17 13:09:08 by localhost)