Round-up of Task A

This page describes the current state of task A as of 24th April 2008. That is, a status of all work performed on this task and its sub-tasks so far, and a overview over the developers whom performed the work.

Sub-tasks addressed so far:

Task

State

Developer(s)

TaskA.1

Finished

N/A

TaskA.2

In progress

N/A

TaskA.2.1

Not started

N/A

TaskA.2.2

In progress

BAM, MKE, KFC

Typer skal tilpasses til det nye typesystem i Fedora.

TaskA.2.3

In progress

BAM, MKE, KFC

TSH: Der synes at være nogle udeståender jfr. ActionSalvageDataModel

TaskA.3

Finished?

TE, KFC, MKE, ABR, JRG

TSH: Er de gældende aftaler for bit storage ikke gældende for maxiDOMS også? Der mangler vist stadig en test af bit storage.

TaskA.4

In progress

N/A

TaskA.4.1

In progress

TE, TSH

TSH: Ingesteren er vel ikke maxi-DOMS-ready? RIFF mangler.

TaskA.4.2

In progress

JRG, ABR, BAM

TSH: Vi har vel kun en Årbogsspecifikke FoxML objekter, og ikke noget framework, ikke?

TaskA.4.3

In progress

JRG, ABR

TSH: Vi har vel kun en Årbogsspecifik "extract", og ikke noget framework, ikke?

RoundUpTaskA2008-04-24 (last edited 2010-03-17 13:09:08 by localhost)